Chat with us, powered by LiveChat
tutustu ainutlaatuiseen valmiskonseptiimme!

Utrustning

Utrustning och anpassningsbarhet

Salvos byggnader görs redan i planeringsskedet klara med individuell utrustning som tillgodoser kundens behov. Inflyttningsklara byggnader förses redan på fabriken med användningsklar tilläggsutrustning. Vid alternativen väderbeständig- och paketleverans kan tilläggsutrustning fås som täckande tillbehörsleverans. Du vet redan i planeringsskedet

vad varje tillbehör kostar vilket underlättar planeringen av den egna timmerhusdrömmen. Täckande tilläggsutrustning höjer byggnadens användarkomfort.

Timmeralternativ

Höjden på timret är alltid 192 mm. Det finns flera bredder och de är listade nedan.

Massivtimmer:

70 mm

Lamelltimmer:

88 mm, 114 mm, 134 mm, 165 mm

Den vanligaste timmerstorleken för mindre gårdsbyggnader är 70 eller 88 mm och för större byggnader 114 mm. Faktorer som inverkar på priset är förutom timmerstyrkanframför allt arbetskraftskostnaderna. Ju kraftigare timmer, desto tyngre och långsammare konstruktion.

Knutlösningar

Knutmodellen definierar till sin del stilen på byggnaden.

– korsknut (standardleverans)

– laxknut

– kortknut

Korsknuten ingår som standardleverans och höjer inte byggnadens totalkostnad. Halsningen av laxknutar är märkbart mer arbetsam än en traditionell knut.

Dessutom är monteringen av timmerstommen nästan dubbelt så långsam. Det är därför en elegant laxknut är mer värdefull jämfört med korsknuten. Vid lösningar där man använder kortknutar kapslas de in, vilket innebär ett litet tilläggspris för tilläggsmaterial och arbete.

Takmodeller

Får det vara ett traditionellt sadeltak eller ett modernare pulpettak? Hos vissa modeller sträcker sig pulpettaket långt över terrassen. Takmodellen ger byggnaden sin egen karaktär.

Alla byggnader finns tillgängliga med både pulpet- och sadeltak. En lösning med sadeltak ärvanligtvis lite mer värdefull, på grund av en mer utmanande takstruktur, och längre arbetstid.För ett decennium sedan var sadeltaket fortfarande mest populärt, men idag är pulpettaket den mest populära takmodellen.

Ytbehandling

Ur de färdiga, av arkitekten planerade färgalternativen, är det enkelt att välja vilken färg du vill ha på din drömstuga. Vid alla inflyttningsklara timmerbyggnader behandlar vi färdigt på fabriken alla ytor med ditt val av färgnyans. Vi använder oss av Tikkurilas miljövänliga och vattenlösliga lasyrfärger på yttersidan. Du kan också välja Tikkurilas träskydd i valfri färgnyans. Du har tillgång till alla Tikkurilas tusentals färgnyanser och vår lösningsförsäljare hjälper dig gärna med valet av färgnyans.

I våra inflyttningsklara leveransalternativ är kostnaden för träbyggnadens ytbehandlingsarbeten, beroende på ytornas storlek och ytbehandlingsämnet, alltifrån några hundralappar till tusentals euro, inklusive tillbehör. En täckande behandling är mer värdefull, eftersom behandlingen utförs inomhus på fabriken, i två omgångar, och en torktid mellan behandlingarna är nödvändig.

Fönster

I Salvos byggnader kan fönstrens storlekar och placeringar varieras. Det finns otaliga olika lösningar och fönstermodeller alltifrån traditionella till moderna.

– i trä- eller aluminium

– dubbla fönster

– ett brett utbud av färger

Tilläggsutrustning:

– ventilationsfönster

– säkerhetsglas

– spegelglas

– persienner

– spröjs

– energiglas med tredubbla glas

Fönstertillbehörens pris varierar vanligtvis från 30 till 300 euro per fönster, beroende på fönstrets storlek och de valda tillbehören. Om byggnaden till exempel ska ha ett stort fönster som är placerat nära terrassnivån, krävs utöver insidans säkerhetsglas även säkerhetsglas på utsidan, vilket naturligtvis höjer fönstrets totalpris.

Perheyritys Salvos

Dörrar och lås

Salvos har ett brett sortiment av dörrar, alltifrån traditionella handsnidade dörrar till moderna termiska dörrar eller skjutdörrar. Dörrarnas placeringar och storlekar kan varieras.

– handsnidade traditionella dörrar

– moderna termiska dörrar

– termiska skjutdörrar i glas

– ett brett utbud av färger

Dörrarna kan fås med Abloys säkra lås. För inflyttningsklara leveransalternativ monterar vi redan på fabriken låsen och skapar dörrarnas låssystem. Beroende på modell av nyckel och låshus kan ett låssystem skapas för en och samma nyckel.

 

Eldstäder

Kamin, halvvärmelagrande eldstad,värmelagrande eldstad eller till exempel spisplatta. Ur vårt omfattande och högklassiga utbud av eldstäder hittar du säkert din favorit för att alstra värme och tillföra fin stämning för dina lediga stunder. Varje eldstad har en färdigplanerad lösning för en lämplig skorsten.

Våra lösningsleverantörer hjälper dig med rätt val av eldstad.

Terrassinglasningar

Med hjälp av Salvos Helmi-skjutglas kan man vistas på sin veranda till långt in på hösten. Du får värmen att räcka till, även vid lättare frost, genom att installera en eldstad på verandan. Låsbara skjutglas tillverkas måttbeställda för att passa varje byggnad.

Praktiskt tilläggsutrymme erhålls med hjälp av en glasterrass som kan utrustas med antingen filt- eller glastak.

En glasterrass installeras vanligtvis utmed byggnaden eller på dess kortsida. Salvos Helmi-glasräcken fullbordar terrassens utseende.

Kök

Salvos kökskollektion erbjuder ett brett utbud av fördesignade kökshelheter för olika ändamål.

I de inflyttningsklara leveransalternativen installeras även hushållsapparaterna.

Förutom kök erbjuds även garderober med valfria stommar och dörrmodeller för hall eller sovrum.

El

Elritningar, elplanering, utrustning och installation ‒ vi sköter planeringen av el redan under

planeringsskedet. Under planeringsskedet kan således elledningarna installeras inuti strukturerna, varvid inga ledningar förblir synliga. Elektrifieringsplanen beaktar också projektets övriga planer. Således installeras bland annat vägguttagen och ledningarna på exakt rätta platser, och uttagen placeras till exempel inte på platserna för skåp, fönster eller eldstad.

Kostnaden för elektrifiering påverkas märkbart av huruvida byggnaden behöver en helt ny elcentral eller om elen kan ledas från befintliga byggnader, varvid byggnaden förses med ettbetydligt förmånligare modulhölje. Utan huvudelcentral är kostnaden för elinstallation

i mindre byggnader till och med lägre än 1000 euro. För större stugor är det bra att för elektrifieringen reservera 7 000 – 12 000 euro som inkluderar elplanering, huvudelcentral, arbete, utrustning, installering och mätningsprotokoll. Kanske det enklaste sättet att elektrifiera ett timmerhus.

VVS-planer och WC-lösningar

VVS-planer och installationer görs klara redan på fabriken. Vi installerar färdigt en vattentoalett eller också kan du alternativt välja mellan flera olika ekotoaletter. VVS-alternativen kan, enligt dina behov, t.ex. inkludera följande produkter:

– duschskåp

– handfat

– spegelskåp

– grenrör

– vattentoalett

– ekotoalett

– varmvattenberedare

– ventil för tvättmaskinen

– inomhus-avlopp

– kökskran

– diskmaskin

– vattenpost för trädgårdsslang

Vi hjälper dig välja rätt produkter för att öka användarkomforten.

Produktfamiljen Salvos Handsnidade

Produktfamiljen Salvos Handsnidade är handsnidade Salvos-produkter som på Salvos fabrik tillverkas av finländskt trä. Färdigställ byggnaden med till stilen och andan passande Salvos-produkter.

Produkter:

– ställning för schampo

– hörnhylla

– klädställ

– tvättbänk

– trätak

– traditionella bastubänkar

– specialbänkar

– utdragbar säng

– genomsågade fönster- och dörrkarmar

– genomsågat brädfoder för innertak

– traditionell dörr

Vinterutrustningspaket

En lättare variant av byggnaden kan konstrueras för användning under vår, sommar och höst. I detta fall installeras ingen massiv isolering är och timmerstyrkan kan vara lättare. Salvos vinterutrustningspaket håller din sommarstuga varm även under vintern. Vi har i alla byggnadens komponenter såsom isolering, fönster och dörrar samt timmerstyrka tagit hänsyn till energikraven för vinterbruk.

För större byggnader är det möjligt att få Finnfoam-isolering med köldbryggsbrytare. Detta innebär att isoleringen appliceras flexibelt på hela golvytan, varvid kölden inte kommer i kontakt med stugan via träet utan alltid stoppas av isoleringen.

Salvos byggnader kan i alla lägen lämnas helt kalla, vad gäller strukturerna, om de inte används under de kallare tiderna på året. Vatten- och avloppstekniken kan också utformas så de är frostbeständiga.

Husgrunden

När Salvos lägger grunden har de stålfiberarmerade balkarna och förstärkta plattorna redan gjutits klara på Salvos fabrik. Balkarna löds fast i plattorna på plats, vilket innebär minimal torkningstid och snabb grundläggning. En preliminär grundplan och färdigt dimensionerad ritning för grunden är alltid inkluderade i standardleveransen. Du kan också lägga grunden själv, i vilket fall vi förser dig med en färdigt dimensionerad ritning för läggningen av grundbalkarna.

Grundens pris påverkas av byggnadens storlek, byggmetoden och antalet balkar.Vi ger dig ett exakt avtalspris från och med en jämnad och kompakterad grusmadrass. Förarbeten utförs mot timersättning och materialet faktureras enligt åtgång. Vi besöker gärna byggplatsen för att planera och budgetera drömmen tillsammans med dig.

Förarbetet på tomten

I planeringsskedet växer det ofta fortfarande träd, blåbär och svamp på stugtomten. Vid behov tar vi hand om allt från att avverka träd till att omforma gården. Om så önskas tar vi det övergripande ansvaret för att tomten är i ett sådant skick, att grunden kan läggas och byggnaden levereras.

Vi tar bland annat hand om:

– trädavverkning och, vid behov, stapling

– elektrisk kabelgrävning

– jordrymning

– installation av filterduk

– jordbyte

– vägläggning

– omformning av tomt

– dränerings- och regnvattensystem

– anläggning av absorptionsfält

– installation av sluten tank

– installation av vattenbrunn

– byggplatsens elektricitet

– kross och sand

– vägkomprimering

Anpassningsbarhet

Våra grundmodeller är helt anpassningsbara. Idékollektionens grundmodeller utgör endast exempel på lösningar som redan har förverkligats för kunder. Vid planeringen av grunden tar vi alltid dina önskemål och behov i beaktning och hjälper dig att utforma just den lösning du är ute efter. Rumsutrymmena kan göras bredare eller förlängas, förkortas eller göras smalare. Även fönster- och dörrplaceringar samt timmerstyrka och takmodell är helt anpassningsbara. Vi lovar att hitta dig en timmerdröm som motsvarar era behov!

WordPress Image Lightbox