Chat with us, powered by LiveChat
tutustu ainutlaatuiseen valmiskonseptiimme!

FÖRETAG

FAMILJEFÖRETAG

FÖRETAGETS HISTORIA

Salvos grundare Eino Koskelo föddes i Kytölä i byn Lamu i Siikalatva kommun på 1950-talet. Redan som ung pojke var Eino intresserad av träets egenskaper, och när han behövde en hockeyklubba att spela med på gården gick han till skogen för att leta. På den tiden skapade den lokale snickaren Eino Juhola olika föremål av trä till byborna: vattensåar, gevärsdelar och andra bruksföremål, allt enligt vad var och en ville ha. På 80-talet gav Eino Koskelo upp jordbruket. Han fick börja lära sig bygga gårdsbastur och stugor tillsammans med Eino Juhola – en mästare och hans lärling hade mötts.

Snart byggde Eino Koskelo bastur enligt samma modell som en bastu hans farfar hade byggt på 30-talet. Dessutom tillverkades bodar, stugor, maskinhallar och bostadshus enligt kundernas önskemål. När verksamheten växte tog Eino hjälp av sina två äldsta söner. Snart sysselsatte företaget även ett tiotal anställda.

BÖRJAN PÅ EN NY TID

Det var januari 2008 och det fanns inte arbete för alla anställda. En av Einons starkaste principer, ”arbetaren är värd sin lön”, var det viktigaste steget mot en industriell produktion. I början högg en del av de anställda ved åt Eino, givetvis med full lön. När veden var färdig, åkte Eino med traktorn till sjön för att hämta gamla timmerstockar till hallen. Han ville lära sina anställda hur man tillverkar en gårdsbastu på rätt sätt och utan att tumma på kvaliteten, precis som Eino Juhola en gång hade lärt honom. De tillverkade sammanlagt tre bastur, samtliga med öppen veranda. De skulle säljas för att företaget skulle kunna betala arbetarna den lön de förtjänat. Som av en slump blev Einos sociala ansvarstagande och hans hänsyn till de anställda början på Salvos framgångshistoria. Snart hade de första bastumodellerna planerats under Einos ledning och försäljningen kunde börja. Varierande väderförhållanden, långa arbetsresor eller varuleveranser till byggplatsen var inte längre något som behövde tas i beaktande, utan nu var det möjligt att tillverka inomhus på fabrik oavsett årstid och väder.

VÄGEN MOT MARKNADSLEDARE

Verksamheten växte kraftigt och efterfrågan på färdiga timmerbastur var stor, så redan år 2010 separerades bastuverksamheten från byggverksamheten. Företagets namn blev Salvos, som kommer från finskans ord för knuttimring. Samtidigt utvidgades tjänsten så att grunder och bottenplattor lades till som en del av hela leveranskonceptet. På så sätt var det
möjligt att betjäna kunderna ännu bättre och mer professionellt. Riktlinjerna för färdigställande av byggnader på basen av timmermoduler hade skapats och det målmedvetna arbetet mot att bli marknadsledande kunde börja.

TIMMERSTUGA AV MODULER

På två år levererades nästan tvåhundra användningsklara timmerbyggnader enligt nycklarna i handen-principen. Bland de användningsklara byggnader som tillverkades inne på fabriken fanns gårdsbastur, sovbodar och bastustugor. Affärerna började även innefatta större timmerstugor och det var tid för en ny utmaning. Hur kan vi betjäna kunder över hela landet och samtidigt skapa en kostnadseffektiv verksamhetsmodell för våra kunder? Hur kan vi tillverka en timmerstuga inne på fabrik så färdig som möjligt för att minimera monteringen på plats? Det var när Eino och hans team sökte svar på dessa frågor som den första nyckelfärdiga timmermodulstugan föddes. Kök, eldstäder, el och annan tilläggsutrustning installerades färdigt på fabriken och timmermodulerna monterades ihop på kundens gård. En kontinuerlig utveckling av verksamheten har gjort det möjligt att bygga en nyckelfärdig stuga på plats på bara en vecka!

FLERA LEVERANSALTERNATIV

Alla timmerbyggnader finns att fås nyckelfärdiga, vädertäta eller som paketleverans, varav den mest populära är nyckelfärdig leverans. För varje leveransalternativ planerar vi tillsammans kundens egen timmerdröm på basen av hundratals idémodeller. Utrustningsnivån och leveransens omfattning kan väljas och skräddarsys enligt dina behov tillsammans med Salvos lösningsförsäljare. Du kan bekanta dig med Salvos byggnader på våra fyra försäljningsutställningar, som finns i Esbo, Lahtis, Tammerfors (Birkala) och Jyväskylä. Dessutom kan du bekanta dig med hur byggnaderna tillverkas på Salvos fabrik. Timmerfabriken finns i Pyhäntä i Norra Österbotten, där vi tillverkar cirka 300 timmerbyggnader varje år.

HÖG KVALITET

Redan från början var det klart vad den gamle snickarmästaren hade lärt Eino: det går inte att tumma
på kvaliteten och traditionella byggmetoder ska respekteras. Dessa principer har blivit en del av
grundvalarna i Salvos verksamhet. Konstruktionerna och materialvalen är planerade för att hålla
även för kommande generationer.

MILJÖ

Timmerbyggnader tål kraftiga temperatursvängningar och ger en utmärkt inomhusluft tack vare träets andningsbarhet. I Finland finns ett utbrett inomhusluftsproblem, men samma problem finns inte i timmerbyggnader. Därför är timmer det mest kraftigt växande byggmaterialet både vad gäller egnahemshus och fritidsbyggen. Salvos timmerbyggnader tillverkas inomhus på fabrik. Träavfallet från byggarbetet går till den intilliggande fjärrvärmeanläggningen, som bl.a. värmer upp egnahemshus. Förpackningsplast, metallavfall och förpackningskartong sorteras på fabriken och skickas för återanvändning. Vi har kunnat konstatera, att avfallet på avstjälpningsplatsen kommer mer från de dagliga matrasterna än från själva fabriken. Också den omfattande användningen av trä är i sig en grön gärning. Miljöfrågor är för Salvos en hjärtesak. En miljövänlig verksamhet garanteras bland annat av våra byggnaders långa livslängd, en centrerad logistik och den omfattande användningen av trä. Vi är ett jordnära företag som vuxit nära naturen, och precis som alla
byggnader vi levererar vill vi också att naturen överförs i gott skick till kommande generationer.

ANSVARSFULLHET

Ansvarsfullhet är något som är närvarande i det dagliga arbetet på familjeföretaget Salvos. Vi har ett ansvar för bl.a. våra kunder, samarbetspartner och miljön, och vi har även ett socialt ansvar. Men framför allt har vi ett ansvar för våra anställda och deras familjer. När de anställda och deras familjer mår bra, syns det också för kunden i verksamhetens olika skeden. En ansvarsfull aktör är en tillförlitlig partner som det är lätt att samarbeta med.

RESPEKT

Respekt är ett av Salvos viktigaste värden. Genom att läsa hela historien förstår du vad vi menar.

BEKYMMERSFRIHET

”Vi vill att vår kunds timmerdröm ska vara en trevlig och bekymmersfri upplevelse. Därför vill vi utveckla vår verksamhet och ser på den som en passion. Som en idrottare skulle säga: vi gör vårt bästa och ser hur långt det räcker. I bästa fall är räkningarna det enda kunden behöver ta hand om.” Joni Koskelo, verkställande direktör Salvos Finland Oy.

FABRIK

Vi vill välkomna dig på ett besök till vår fabrik – för att beundra hur vi på Europas modernaste och mest kostnadseffektiva timmerfabrik tillverkar individuella byggnader för våra kunder i två skift.

Salvos Finland Oy

Salvos Finland Oy:s verksamhet består av tre delområden: produktfamiljerna Salvos, Pihatukku och Lapelland.

Produktfamiljen Salvos: Timrade fritidsbyggnader. Läs mer på salvos.fi

Produktfamiljen Pihatukku: Nätbutik som erbjuder olika fritidsprodukter och tjänster för hem, gård och stuga. Läs mer påv pihatukku.fi

Lapelland-tuoteperhe: Produktfamiljen Lapelland: Spacenter, bastu- och stugvagnar byggda på mobila transportunderlag. Läs mer på lapelland.fi

TA DET LUGNT – VI FIXAR JOBBET ÅT DIG. DENNA MENING
STYR OSS PÅ SALVOS DAGLIGEN I UTVECKLINGEN AV VÅRA VERKSAMHETSMODELLER OCH VÅR TJÄNSTHELHET.

WordPress Image Lightbox