TOIMIVA YHTEISTYÖ – MENESTYVÄ URHEILIJA

Huippu-urheilun maailmassa ei kukaan pärjää yksin. Menestyvän urheilijan takana on laaja tukijoukko. Päästääkseen huipulle ja pysyäkseen siellä tarvitaan toimivaa ja hyvässä hengessä tapahtuvaa yhteistyötä. Tämän on juoksijalupaus Alisa Vainio saanut huomata, vaikka elää vasta uransa alkuvuosia.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat huippu-urheilun taloudellisesti, mutta kyse on paljon suuremmasta. Hyvä yhteistyökumppani antaa henkisen tuen ja välittää urheilijasta oikeasti. Hyvä yhteistyökumppani on aidosti kiinnostunut urheilijan arjesta. Ei odoteta valmista, vaan tehdään yhteistyötä pitkäjänteisesti. Omalla kohdallani osa yhteistyökumppaneista jäi pois, kun koitti vaikeampia aikoja. Hyvä yhteistyökumppani pysyy urheilijan rinnalla myös heikolla hetkellä, Vainio avaa kokemuksiaan.

Vaikka hyvien yhteistyökumppaneiden merkitys on suuri, tulee tärkein tuki läheltä. Oma perhe on aina matkassa ja antaa korvaamattoman tuen. Oma perhe tuntee sinut parhaiten ja ymmärtää huippu-urheilun vaatimukset. On tärkeää pitää hyvistä perhesuhteista huolta ja tehdä asioita yhdessä myös urheilun ulkopuolella. Itse saan omista veljistä paljon energiaa, kun edes ajattelen niitä, Vainio kertoo.

Hyvää ja saumatonta suhdetta valmentajiin ja manageriin ei voi tarpeeksi korostaa. Toimiva yhteistyö on lähtökohta hyvälle urheiluarjelle. Hyvä valmentaja on osaava ja tukee urheilijaa myös henkisesti. Päätökset tehdään yhdessä valmentajan kanssa. Kemioiden kohtaaminen on tärkeää myös managerin kanssa. Managerin tuki on mittaamattoman arvokasta. Minun managerini ajaa pieniinkin kisoihin paikan päälle tsemppaamaan. Se viestii, että hän oikeasti välittää, Vainio hymyilee.

Urheilijan taustajoukkojen tulee kuunnella ja ymmärtää urheilijaa yksilöllisesti. Tähän perustuu toimiva yhteistyö, joka on menestyksen edellytys.

Huono yhteistyökumppani ei kuuntele urheilijaa ja vaatii tekemään jotain omien arvojen vastaista. Onkin tärkeää löytää sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat oikeasti kuulla, miten urheilijalla menee. Hyvällä yhteistyöllä syntyy hyviä tuloksia – kaikille osapuolille, Vainio valaisee.

Salvos Finland Oy on kulkenut Vainion rinnalla jo lähes kolme vuotta. Yhteistyö on ollut molemmille palkitsevaa. Salvoksella minusta ollaan aidosti kiinnostuneita. Hyvä yhteishenki ja tavoitteellisuus välittyvät. Olen ihmetellyt, miten niin hyviä ihmisiä on olemassa, Vainio iloitsee.

Myös Salvoksella ollaan hyvillään toimivasta yhteistyöstä. Kannustan urheilijoita ja kumppaneita löytämään toisensa. Salvokselle ja urheilijalle on ollut valtava merkitys yhteistyöllä, käytti sen mittaamiseen mitä mittaria tahansa, kertoo Salvoksen toimitusjohtaja Joni Koskelo.

Menestyvän ja hyvinvoivan urheilijan taustalla on siis suuri joukko ihmisiä, joiden kanssa toimimisen tulee olla mutkatonta. Hyvästä ja terveestä yhteistyöstä seuraa hyvä ja terve urheilija. Vain sellainen pääsee huipulle.